KONSTRUKTION CUBiCITY

CUBiCity® KONSTRUKTIONDefinition of cubicity

 - the quality or state of being cubic

 - the property of resembling a cube

 - the property of having three dimensionsMed våra unika CUBiCity® byggnader och pusselbitar anpassar AMW byggnaderna till aktuell tomt och varje kunds faktiska och unika behov. Med hjälp av våra konstruktionslösningar kan kunden lätt välja mellan oändligt många kombinationer för att passa sin verksamhet. AMW Gruppen utvecklar ständigt nya funktioner och lösningar i koncept CUBiCity®.


AMW Gruppens byggnader är framtagna så att de lätt kan placeras på mark i tätorter såväl som på svår, naturnära terräng utan yttre påverkan på natur och miljö.


AMW Gruppens etablerings- och byggprocess ger fasta leveransdatum och priser, vilket medför att varje beställare kan fokusera på den egna pedagogiska verksamheten medan förskolan/skolan eller fastigheten färdigställs.Miljöbyggnader

Fastigheter enligt CUBiCity®  konstrueras för att vara Miljöbyggnader.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. 

I en miljöbyggnad mäts totalt 16 olika värden som sedan granskas av oberoende tredje part innan vi certifiering erhålles.


Organisationen som ansvarar för certifiering och hållbart samhällsbyggande är Sweden Green Building Council.Kontakta oss

Box 3078

355 50 VÄXJÖ

Copyright © All Rights Reserved