CUBiCITY FÖRSKOLOR

CUBiCity® FÖRSKOLOR

CUBiCity® FÖRSKOLOR


Genom AMW Gruppens unika CUBiCity® koncept kan vi snabbt och mycket kostnadseffektivt etablera förskolor med hög kvalité. Det registrerade och skyddade varumärket CUBiCity® skapar nyckelfärdig arkitektritade förskolor, allt enligt den senaste pedagogiska forskningen.


Projekteringen och byggmetoden ger snabba etableringar på 8-12 månader.


Genom nyttjande av CUBiCity® koncepten kan vi snabbt projektera en högkvalitativ förskola oavsett hur många avdelningar förskolan ska bestå av.BYGGMETODER SOM SKAPAR HÅLLBARHETFLEXIBELT BYGGANDE PASSAR ALLA TOMTER

Vi kan med bibehållna kvalitetskrav bygga och etablera dessa förskolor i både trä och betong.


Kundens behov och önskemål samt tomtens beskaffenhet avgör vilken byggmetod som är lämpligast.

BARNENS BEHOV TILL LEK OCH LÄRANDE

Vid utvecklingen av CUBiCity® har vi tagit hänsyn till följande kärnaspekter i förskolans undervisning:

  • Barnperspektiv
  • Förskollärarperspektiv
  • Undervisningsperspektiv

Lokalerna ska stimulera och möjliggöra förutsättningarna för att på ett naturligt sätt inspirera till att utveckla barnens språk, musik, skapande, drama, naturvetenskap, lärande för hållbarhet, matematik och teknik vilket kan med rätt förutsättningar integreras i ett tema- eller projektinriktat arbetssätt.

ÖVERBLICK OCH KOSTNADSKONTROLL

En av de stora fördelarna med CUBiCity® koncepten är att det är skalbart och repetativt. Det innebär för kunden ett mycket mer kostnadseffektivt alternativ som dessutom är beprövat och tryggt. Kostnaderna för arkitekt och konstruktion reduceras i och med skalbarheten utan att för den skull minska fastighetens kvalité eller arkitektoniska form.


Kontakta oss

Box 3078

355 50 VÄXJÖ

Copyright © All Rights Reserved