Ekonomisk överblick och kontroll


ÖVERBLICK OCH KONTROLL


En av de stora fördelarna med CubiCity® är att det är skalbart och repetativt. Det innebär för Er som kund

ett mycket mer kostnadseffektivt alternativ som dessutom är beprövat och tryggt. Kostnaderna för arkitektur och konstruktion reduceras i och med skalbarheten utan att för den skull göra avkall på fastighetens kvalité eller arkitektoniska form.


AMW Gruppen arbetar endast med underleverantörer som lever upp till de kvalité- och leveranskrav som ställs. Allt i syfte att kunna leverera en högkvalitativ fastighet till rätt pris och i rätt tid.


Även kostnaderna för drift och underhåll minimeras tack vare CubiCity®. Detta genom att vi arbetar med IT-baserade kontroll- och övervakningssystem vad gäller den löpande förvaltningen. Vilket ger ett tryggt ägande där det är lätt att fastställa exakt vad den löpande förvaltningen kostar. Det innebär inte bara en bättre driftsekonomi utan även även en hållbar förvaltning.

Kontakta oss

Box 3078

355 50 VÄXJÖ

Copyright © All Rights Reserved