Om oss

OM OSS

 

AMW Gruppen AB är moderbolaget i en koncern med ett antal bolag inom olika segment.

 

AMW Gruppens insatser kan omfatta allt från inledande dialog och projektering kring utmaningar till faktisk leverans av färdiga lösningar inom byggnationer eller processledning.

I nära samarbete med aktuell kund driver AMW Gruppen alla de delar som krävs för etableringen.

AMW Gruppen handhar här vanligtvis;

  • Projekteringssamtal med kommun
  • Markanvisningsprocesser
  • Konstruktion och arkitektarbeten
  • Dialog med ansvariga pedagoger
  • Byggprocess (intern eller extern)
  • Iordningställande inför drift

 

 

AMW Partners AB vars huvuduppdrag inom gruppen är att sammanföra kommuner och privata aktörer för att tillsammans hitta lösningar på kommunala utmanande situationer. Bolagets specialister har lång erfarenhet av arbete inom såväl kommunal som privat sektor. Detta borgar för ett samarbete med AMW Partner alltid kännetecknas av kvalité och leverans i tid.


AMW Construction AB projekterar, leder,  genomför och säkerställer hela arbetet från start till mål. Företaget har egna projektörer, arkitekter och konstruktörer för att i varje enskilt fall driva hela projektering åt eller tillsammans med kund. 

AMW Partner AB

Behjälplig till privata aktörer med kontakter, presentation för olika kommuner. Upprättar ansökningar, genomför projekteringar samt stödjer Affärspartner med att knyta kontakter m.m.

AMW Construction AB

Konceptägare av CubiCity® som finns i olika utförande. Ett projekterings - byggföretag som producerar både egna och externa byggnader. Bolaget har ett brett och djupt kontaktnät inom branschen för genomförande av hela processen.

AMW Fastighets AB

Ett fastighetsbolag inom den egna gruppen.

Kontakta oss

Box 3078

355 50 VÄXJÖ

Copyright © All Rights Reserved