PROJEKTERING

PROFESSIONELL PROJEKTLEDNING


AMW Gruppens största styrka är förmågan att skapa en sammanhållen och långsiktig process, allt för att ta fram nyckellösningar till de utmaningar som kommuner eller våra koncernkunder har. Vi kan tex etablera helt nyckelfärdiga förskolor och skolor för att komplettera kommunernas verksamheter.


Vi har egna projektörer, konstruktörer och arkitekter för att i varje enskilt fall driva hela projektering åt eller tillsammans med kund. 
Gemensam projekteringsprocess

I mycket nära samarbete och i en gemensam projekteringsprocess med aktuell kommun driver AMW Gruppen alla de delar som krävs för etableringen. Den gemensamma projekteringsprocessen består av två huvudsakliga skeden, det initiala skedet och projekteringsskedet. Under det initiala skedet samarbetar vi med aktuell kommun för att förtydliga deras utmaningar och genomföra en behovsutredning. Här skapas också inledande systemhandlingar, gestaltningar och huvudhandlingar. Därefter kommer man in i projekteringsskedet bestående av arbetete med tillstånd, bygghandlingar och bygglovsprocess.

 

Det inledande arbetet för våra projektörer syftar både till att ge den kommande fastighetsägaren, kommunen och våra koncernkunder en gemensam tidsplan kring det arbete som ska planeras och genomföras, vilken också blir ett underlag som aktörerna fattar beslut ifrån gällande bland annat projektutformningen och genomförandet.

 

Under projekteringsprocessen fattas flera beslut tillsammans med kommunen, vilket både kan beröra specifika operativa moment, men även projektet som helhet. Flera beslut fattas redan i det initiala skedet under projekteringsprocessen, i samband med att det görs en utredning av arbete som ska utföras. De beslut som fattas då kan bland annat handla om byggnadens utformning, storlek, antal barn eller elever, dess tekniska standard och tematiska inriktning. Besluten som fattas används sedan som underlag för att formulera projektmål.

 

Det är även i projekteringsprocessen som eventuella risker ska identifieras och analyseras. Riskerna kan röra flera olika områden såsom säkerhet, hälsa, kundens verksamhet och förvaltningen av byggnadenKonstruktion och arkitektprojektering

AMW Construction AB har främst till uppgift att säkerställa byggandet av bostäder för alla boendegrupper samt uppförandet av offentliga fastigheter såsom förskolor, skolor, SÄRBO samt LSS.

Vi vill att fastigheterna ska tillgodose högt ställda krav på arkitektur, material och miljö. Målet är att skapa en möjlighet för kommuner och kunder att kunna bygga offentliga fastigheter till överkomliga kostnader samt att erbjuda tryggt och trivsamt boende med god service till rimlig hyra.


Våra byggnader är klassade Miljöbyggnader, där materialval, driftsekonomi, energiåtgång och inomhusmiljö har varit en viktig del vid utformning och konstruktion.

Byggprocessen kännetecknas av enkelhet och hållbarhet där vi använder kända, beprövade konstruktionssätt och material.


AMW Construction har genom lång erfarenhet inom pedagogisk verksamhet och spetskompetens inom modern byggteknik tagit fram CUBiCity® konceptet.


KONSTRUKTION ARKITEKTUR PROJEKTERING

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.


Låt oss via våra nätverk skapa möjligheter för Er! 


Kontakta oss

Box 3078

355 50 VÄXJÖ

Copyright © All Rights Reserved