DIALOG


Samtal och problemlösning kring kommunala behov av skolor och förskolor

Vi stödjer och samordnar möjlighter för kommuner att hitta hållbara lösningar kring kommunernas behov och utmaningar. Dessa samtal följer en tydlig och strukturerad metod och projekteringsprocess. Efter beslut om etablering, fortsätter arbetet i mycket nära samarbete med aktuell kommun och AMW Gruppen. Arbetet tydliggörs i en gemensam projekteringsprocess och omfattar alla de delar som krävs för etableringen.Praktisk problemlösning i utmanande samhällssituationer.


AMW Gruppens huvuduppdrag är att genom långsiktiga lösningar sammanföra kommuner och regioner eller specialiserade entreprenörer för att tillsammans hitta lösningar på utmanande samhällssituationer. Detta gemensamma arbete tar avstamp i de övergripande målen enligt Agenda 2030. DIALOG KRING SKOLOR OCH 

FÖRSKOLOR

DIALOG OCH PROBLEMLÖSNING

Kontakta oss

Box 3078

355 50 VÄXJÖ

Copyright © All Rights Reserved