NYCKELFÄRDIGA FÖRSKOLOR

VI KAN ETABLERA HELT NYCKELFÄRDIGA FÖRSKOLOR


AMW Gruppens största styrka är förmågan att ge helhetslösningar till de utmaningar som kommuner eller våra kunder har.


Vi kan etablera nyckelfärdiga förskolor och skolor för att komplettera kommunernas verksamheter. Vi kan via våra nätverk skapa möjligheter för etablering av nya förskolor/skolor drivna antingen i privat eller kommunal regi, allt enligt parternas önskemål. Dessa nya nyckelfärdiga förskolor/skolor byggs med hög kvalité och enligt de senaste pedagogiska rönen avseende lärmiljöer ute och inne.AMW Gruppens konstruktörer och arkitekter har i samarbete med pedagoger skapat faktiska och sociala lärmiljöerna både inne och ute. Dessa är stimulerande, tillgängliga, säkra och pedagogiska för såväl som personal alla barn och elever. Med stöd av pedagogisk forskning om barn och ungas lärande och utveckling innehåller dessa förskolor/skolor alla de komponenter som krävs för att verksamheten skall hålla hög standard men samtidigt kunna ge en snabb etablering efter beslut.


I nära samarbete med aktuell kommun driver AMW Gruppen alla de delar som krävs för en lyckad etableringen. AMW Gruppen handhar här vanligtvis;

  • Projekteringssamtal med kommun
  • Markanvisningsprocesser
  • Konstruktion och arkitektarbeten
  • Dialog med kommunens ansvariga pedagoger
  • Byggprocess (intern eller extern)
  • Iordningställande inför drift

 


Huvuddelen av de nybyggnationer som görs sker via det unika konceptet CUBiCity®. Det är dock alltid kunden som alltid avgör den slutgiltiga utformningen av byggnaderna.


För att veta mer om det spännande och nya konceptet

Läs mer här

NYCKELFÄRDIGA FÖRSKOLOR OCH SKOLOR

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte


Låt oss via våra nätverk skapa möjligheter för Er! Kontakta oss

Box 3078

355 50 VÄXJÖ

Copyright © All Rights Reserved