BYGGPRODUKTION

BYGGPRODUKTION

BYGGPRODUKTION


AMW Construction har som sin främsta uppgift att säkerställa produktion av bostäder för alla boendegrupper samt uppförande av offentliga fastigheter såsom förskolor och skolor. Fastigheterna ska tillgodose högt ställda krav på arkitektur, material och miljö. Allt enligt riktlinjerna för Agenda 2030.


Våra byggnader är klassade Miljöbyggnader, där materialval, driftsekonomi, energiåtgång och inomhusmiljö har styrt utformning och konstruktion.

Byggprocessen kännetecknas av enkelhet och hållbarhet där vi använder kända, beprövade konstruktionssätt och material.


Syftet är att skapa möjlighet för kommuner och kunder att kunna bygga offentliga fastigheter till överkomliga kostnader samt att erbjuda tryggt och trivsamt boende med god service till rimlig hyra.AMW Construction har genom långerfarenhet inom pedagogisk verksamhet och spetsteknik inom modern byggteknik tagit fram konceptet CUBiCity®.


Kvalitet- och miljö

Vårt moderna samhälle står inför stora miljöutmaningar och som en aktiv del i samhällsbyggandet har vi alla ett stort ansvar. AMW Gruppen vill i sin Kvalitets- och miljöpolicy beskriva hur vi tillsammans ska utmana och agera för grönt byggande och samtidigt verka för genomförande med stor kundnöjdhet.

AMW Gruppens kvalitetsarbete bedrivs systematiskt med gemensamma rutiner och mål:

  • Vi uppfyller kraven i alla tillämplig lagar och bestämmelser.
  • Våra anställda utbildas löpande inom miljöområdet. 
  • Vi genomför våra uppdrag med kvalité i alla steg och med kundens nytta och miljön i fokus. 
  • Vi väljer energi- och transportsätt som på bästa sätt skonar miljön.
  • Vi hushåller med material och energi för att stödja ett kretsloppsanpassat och hållbart samhälle.
  • Vi främjar gröna innovationer och ny teknik.
  • Miljökrav ställs på våra leverantörer.  

Kontakta oss

Box 3078

355 50 VÄXJÖ

Copyright © All Rights Reserved