BOSTÄDER

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN


Mål 11 i Agenda 2030 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Enligt de övergripande målen i Agenda 2030 bor över hälften av världens befolkning i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent.  Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. 

Bristen på överkommliga boenden i städer för unga och äldre utan stora ekonomiska resurser är enorm. HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA OCH ÄLDRE

 

AMW Gruppen projekterar tillsammans med kommuner ett antal olika projekt där målgruppen är unga och äldre.

Projekten omfattar 1:or, 2:or samt 3:or.


De projekterade bostäderna innehåller en blandning av lägenheter om 1-3 rum och kök på 35-71 kvm. Lägenheterna har ofta egen uteplats eller balkong.

Målgrupperna är främst unga som kanske tar steget in i ett nytt eget boende samt äldre som lämnar ett större boende för ett mer lättskött och mindre arbetskrävande boende, eller söker ett mer ekonomiskt alternativ.

Det är lägenheter med god kvalité och med hyresnivåer som är överkomliga för målgrupperna. 


För mer information kontakta oss gärna!

BOSTÄDER

Kontakta oss

Box 3078

355 50 VÄXJÖ

Copyright © All Rights Reserved